Lybergsgnupen

Från Lybergsgnupen med sina 200 meter branta stup, några mil norr om Malung har man en storslagen utsikt mot vildmarken i både Malung och Mora. Uppe på naturreservatet Gnupen står en slogbod med en grillplats och i denna fridfulla miljö bland sällsynta lavar, storsporiga brandtickor, myskmadra och tuvbräckor finns också en skatt undangömd som man kan hitta och utbyta föremål i.

Kvarnstensbrottet

Kulturreservatet Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö ligger vackert i skogen strax utanför Malungs centrum. Här kan du se lämningar efter Malungs första industri, kvarnstenshuggningen. Bönderna i byarna runtomkring högg ut kvarnstenar ur berget för vidare försäljning ut i landet, en försäljning som pågick från vikingatid till 1880. Stenbrottet är uppdelat i norra och södra delen, där den södra delen skiljer sig från den norra då skogen låtits växa upp och snart är gammelskog, det vill säga skog som är över 120 år gammal. I hela brottet återfinns rikliga mängder av varphögar efter kvarnstensindustrin, samt öppna dagbrott varav de i södra delen är vattenfyllda.